راهنمای تجارت با کشورها

نمودار

دانستنی های تجاری

آرشیو
بررسی ساختار صادرات غیر نفتی ج.ا ایران: کیفیت، تنوع و پیچیدگی اقتصادی
بررسی ساختار صادرات غیر نفتی ج.ا ایران: کیفیت، تنوع و پیچیدگی اقتصادی

(1) ارزش واحد صادرات کالایی ج.ا. ایران طی دوره 1390 تا 1397 به میزان 24 درصد کاهش یافته است. (2) صادراتی کالایی کشور در سال 1397 نسبت به 1396 کاهش 3 میلیارد دلاری داشته است اما تنوع سبد صادراتی افزایش یافته است. (3) تنوع سبد صادراتی ج.ا. ایران به عراق 7 برابر صادرات به چین می¬باشد. بر این اساس بازار عراق فرصت خوبی برای متنوع سازی سبد صادراتی کشور می¬باشد. (4) درجه پیچیدگی سبد صادراتی کشورمان همواره منفی بوده است که حاکی از توان رشد افزایی پایین این سبد در اقتصاد ملی و ضرورت تحول ساختاری در اقتصاد ایران می¬باشد.

تهیه: امید رنجبر تایید: مدیر سیستم زمان مطالعه: 7 دقیقه
سخنرانی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بیست و چهارمین سالروز ملی صادرات
سخنرانی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بیست و چهارمین سالروز ملی صادرات

افتتاح پرتال سازمان توسعه تجارت ایران توسط معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بیست و چهارمین مراسم سالروز ملی صادرات

تهیه: مدیر سیستم تایید: مدیر سیستم زمان مشاهده: 7 دقیقه
ایجاد گمرک خدمات/بهره مندی صادرکنندگان خدمات از مزایا و تشویق های پیش بینی شده در قانون
ایجاد گمرک خدمات/بهره مندی صادرکنندگان خدمات از مزایا و تشویق های پیش بینی شده در قانون

در اجرای تبصره 3 ماده (27) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و به منظور ساماندهی حوزه صادرات خدمات، سازمان توسعه تجارت ایران ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود و اسناد بالادستی، برنامه اجرایی جهت شناسایی صادرکنندگان و فرآیند صادرات و حمایت از فعالان این حوزه را تهیه و تدوین کرد تا مشمولان این بخش نیز از مزایا و مشوق های پیش بینی شده در چارچوب مقررات بهره مند شوند.

تهیه: حمیدرضا قناعتی تایید: مدیر سیستم زمان مطالعه: 1 دقیقه

همکاران استراتژیک