فراخوان داوطلبان رایزنی بازرگانی

 

ايجاد بستر هاي لازم جهت توسعه فعاليتهاي تجاري، صنعتي و معدني برون مرزي ذينفعان داخلي، ايجادتصوير مثبت از فضاي اقتصادي كشور و كمك به خارجيان در برقراري تعاملات تجاري و صنعتي با ايران ازجمله وظايف اساسي سازمان توسعه تجارت ايران ميباشد كه بر عهده رايزنان بازرگاني اسـت. انجـام ايـن ماموريت خطير و حساس سازمان مذكور را ملزم ميكند تا در انتخاب و مديريت سفيران تجاري كشور نهايت دقت و حساسيت لازم را بكار برد. طراحي نظامي شفاف كه در بر گيرنده فرآيند انتخاب، اعـزام، پشـتيباني وارزيابي رايزنان به نحوي كه افراد شايسته و توانمند در اين جايگاه حضـور داشـته باشـند رويكـرد اصـلي سازمان توسعه تجارت ايران است. نزديك به دو دهه تجربه اعزام رايزن بازرگاني توسـط سـازمان توسـعه تجارت ايران و اسلاف آن كه با صرف هزينه هاي اقتصادي مختلف و بكاري گيري افراد متعدد در كشـورهاي هدف حاصل آمده است، نشان ميدهد كه رايزنان بازرگاني سرمايه هاي انساني مجموعه تجارت كشـور مـي باشند. در چند سال اخير تلاش شده در فرآيند شناسايي، جذب و پذيرش افراد مناسـب و ارتقـاي آنهـا دقـت كافي صورت پذيرد لذا بر اساس ماده ( 1) دستورالعمل اجرايي انتخاب و اعـزام رايزنـان بازرگـاني، انتخـاب افراد واجد شرايط بـه عنـوان رايـزن بازرگـاني، صـنعتي و معـدني از طريـق فراخـوان عمـومي در سـطح وزارتخانه، شركتها و سازمانهاي تابعه و صرفاً از ميان كاركنان رسمي و پيماني وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت (مركز و استانها) صورت ميپذيرد.

 

حداقل شرایط لازم بمنظور درج مشخصات دربانک اطلاعات به شرح ذيل است:

1- تسلط کامل به زبان انگلیسی (مکالمه، خواندن و نوشتن) و آشنایی با زبان محلی کشور هدف

2- کارمند رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت­ها، سازمانهای تابعه با حداقل 7 و حداکثر 25 سال سابقه کارمرتبط با حوزه بازرگانی خارجی برای افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 30 سال برای دارندگان مدرک تحصیلی  فوق لیسانس و بالاتر

3- مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته های بازرگانی، اقتصاد و رشته­های مرتبط مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور

* منتخبین خارج از سازمان می بایست قبل از اعزام بمدت 6 ماه  تا 1 سال  در محل سازمان توسعه تجارت کسب تجربه نمایند.

* تصویرآخرین حکم کارگزینی الزامی می باشد.

* علاقمندانی که در فراخوان سالهای 1396 و 1397 ثبت نام کرده‌اند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند.

*مدت ماموريت دوره رايزني بازرگاني سه سال بوده و در صورت موفق و موثر بودن عملكرد و با در نظرگرفتن شرايط سازمان قابل تمديد ميباشد. محل خدمت در نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور موردنظر و زير نظر سفير بوده و حقوق و فوق العاده اشتغال خارج از كشور رايزن از محل منابع سازمان به صورت ارزي و ريالي پرداخت خواهد شد. همراهي همسر در ماموريت خارج از كشور الزامي بوده و در صورتي كه ايشان شاغل باشند مي بايست برابر مدت ماموريت از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

* دستورالعمل نحوه شناسایی، انتخاب و انتصاب رایزنان بازرگانی - وزارت صنعت، معدن و تجارت