ارشیو بانک اطلاعات بخشنامه ها ( تا قبل از بهمن ماه 1397)

New Page 3

گروه بخشنامه صادرات,واردات,سایر
عنوان بخشنامه واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید 3243ردیف تعرفه (فهرست پیوست )به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون نیاز به ثبت سفارش در وزارت صنعت معدن وتجارت (دی 1397 )
تاریخ 1397/10/10
شماره بخشنامه 60/261888
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات وواردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فايل
سایر ضمائم <#f:1922/>
تصویر بخشنامه
(عیر قابل استناد)
<#f:1394/>
سایر <#f:689/>

مشخصات تماس : دفتر مقررات صادرات و واردات تلفن : 17-22664016 نمابر: 22664018

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات بخشنامه ها نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.