ارشیو بانک اطلاعات بخشنامه ها ( تا قبل از بهمن ماه 1397)

New Page 3

گروه بخشنامه سایر
عنوان بخشنامه آئین نامه اجرایی ماده37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(آذر94)
تاریخ 17/8/1394
شماره بخشنامه 107038/210/94
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات واردات صادرات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فايل
سایر ضمائم <#f:1922/>
تصویر بخشنامه
(عیر قابل استناد)
<#f:1394/>
سایر <#f:689/>

مشخصات تماس : دفتر مقررات صادرات و واردات تلفن : 17-22664016 نمابر: 22664018

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات بخشنامه ها نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.