ارشیو بانک اطلاعات بخشنامه ها ( تا قبل از بهمن ماه 1397)

New Page 3

گروه بخشنامه سایر
عنوان بخشنامه فهرست شرکتهای دارویی و محصولات کشاورزی کشورهایی که مجاز به انتقال مالی و بانکی از طریق بانک سوئیسی بی سی پی می باشند (دی93)
تاریخ <#f:685/>
شماره بخشنامه <#f:686/>
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فايل
سایر ضمائم <#f:1922/>
تصویر بخشنامه
(عیر قابل استناد)
<#f:1394/>
سایر <#f:689/>

مشخصات تماس : دفتر مقررات صادرات و واردات تلفن : 17-22664016 نمابر: 22664018

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات بخشنامه ها نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.