ارشیو بانک اطلاعات بخشنامه ها ( تا قبل از بهمن ماه 1397)

New Page 3

گروه بخشنامه سایر
عنوان بخشنامه نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد موضوع افزایش سهمیه سیمان وارداتی به کشور عراق (شهریور93)
تاریخ 1393/6/12
شماره بخشنامه 344/2815116
مرجع صدور دفترمقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فايل
سایر ضمائم <#f:1922/>
تصویر بخشنامه
(عیر قابل استناد)
<#f:1394/>
سایر <#f:689/>

مشخصات تماس : دفتر مقررات صادرات و واردات تلفن : 17-22664016 نمابر: 22664018

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات بخشنامه ها نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.