ارشیو بانک اطلاعات بخشنامه ها ( تا قبل از بهمن ماه 1397)

> قوانین و مقررات > سایر
 تعیین و دریافت سود بازرگانی تعیین شده کمتر توسط سازمان مناطق آزاد (دی 1397 )
 واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید 3243ردیف تعرفه (فهرست پیوست )به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون نیاز به ثبت سفارش در وزارت صنعت معدن وتجارت (دی 1397 )
 آیین نامه اجرایی ماده (8 )قانون هوای پاک (آبان 1397 )
 بررسی ضرورت واردات خودرو در سطوح مختلف توسط شرکت وارد کننده خودرو (مهر 1397 )
 ماده 12 آیین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماندها(تیر95)
 قابلیت دسترسی به فهرست کالاهای صادراتی ووارداتی مشمول استاندارد اجباری(خرداد95)
 توافقات همکاری فی ما بین شرکت صنعتی دیسال و شرکت اماراتی(فروردین95)
 مصوبه تعداد طبقات تعرفه ای از 10 به 8 طبقه (اسفند94)
 رفع ممنوع المعامله بودن شرکت نقطه طلایی تجارت ایرانیان (دی94)
 آئین نامه اجرایی ماده37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(آذر94)
 آیین نامه اجرایی بند ت ماده 38و آیین نامه اجرایی ماده20 قانون رفع موانع تولید(آذر94)
 مستثنی شدن خودروهای خاص موضوع مصوبه مورخ 4/4/1394هیات وزیران از رعایت استانداردهای اجباری (تیر 94)
 روش تامین شمش آلومینیوم مصرف کنندگان از طریق ثبت نام در سایت بهین یاب (اردیبهشت 94)
 آیین نامه اجرایی تبصره 17 قانون بودجه سال 1394 (اردیبهشت 94)
 تعلیق طرح توسعه میلاد تا اطلاع ثانوی بر اساس بازبینی و ارزیابی سازمان ملی استاندارد (اردیبهشت 94)
 ابلاغ Guideline در مورد وزن ناخالص کانتینر محتوی کالا (دی93)
 فهرست شرکتهای دارویی و محصولات کشاورزی کشورهایی که مجاز به انتقال مالی و بانکی از طریق بانک سوئیسی بی سی پی می باشند (دی93)
 آدرس سامانه جدید اصناف وبازرگانان ایران جهت صدور گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی (مهر93)
 شیوه نامه اجرائی ثبت سفارش ماده 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن و ...... (مهر93)
 نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد موضوع افزایش سهمیه سیمان وارداتی به کشور عراق (شهریور93)
  تغییر نام کاربری شرکتهای تعاونی مرزنشین (اردیبهشت93)
* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات بخشنامه ها نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.