صفحه اصلی > اخبار > اخبار  


 

 
اقدامات اتحادیه اقتصادي اوراسیا با توجه به شیوع ویروس کرونا تشریح شد:
مقابله با آثار تجاري شیوع بیماري کووید_19 در حوزه اوراسیا

 

کمیسیون اقتصادي اوراسیا و کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته، براي حفظ ثبات اقتصادي، تجارت دو جانبه کالا، آزادي حرکت نیروي کار در حوزه اوراسیا در شرایط شیوع بیماري کووید_19 تدوین می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، به نقل از دفتر همکاری ایران و اوراسیای سازمان توسعه تجارت ایران،  آندري اسلپنوف، وزیر تجارت اوراسیا در خصوص بسته تدوین شده براي مقابله با آثار تجاري شیوع بیماري کووید 19 در حوزه اوراسیا گفت: با توجه به افت بازارهاي داخلی و جهانی، نیازمند به بازنگري استراتژي‌ها و سیاست‌هاي خود هستیم. در همین رابطه کمیسیون اقتصادي اوراسیا تصمیم دارد اقدامات مناسبی را براي پاسخگویی سریع به فضاي جدید اقتصادي اتخاذ و سیستم موثري براي برقراري ثبات ایجاد کند.

وی افزود: مجموعه اقدامات داراي اولویت شامل: کنترل دقیق سیاست‌هاي گمرکی و تعرفه‌اي براي گروه‌هاي کالایی منتخب، کنترل و هماهنگی اقدامات با هدف جلوگیري از فروپاشی بازارهاي داخلی، اقدامات با هدف تثبیت اوضاع بازارهاي مالی است.

وزیر تجارت اوراسیا گفت: گام‌هاي اولیه شامل اقدامات گمرکی و تغییرات تعرفه‌هاي گمرکی جهت اطمینان از تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی به منظور کنترل و جلوگیري از شیوع کرونا ویروس برداشته شده است.

اسپلنوف اظهار داشت: جبران خسارت به زنجیره‌هاي تولید در بازارهاي داخلی و همچنین شرکت‌هاي صادرات‌محور به عنوان اقدامات کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است. در همین راستا، تصمیم گرفته شده که تعرفه واردات براي تعدادي از کالاها مانند: اجزا و قطعات (کالاهاي واسطه‌اي)، مواد اولیه و خام کاهش یابد. این اقدام می‌تواند به جبران خسارت‌هاي جاري و آینده شرکت‌هاي تولیدي در جهت حفظ عملکرد خود کمک کند.

به گفته وزیر تجارت اوراسیا در شرایط فعلی، فرصت‌هاي جدیدي در برخی بازارها ایجاد شده، به عنوان مثال با توقف تولید برخی کالاها توسط تولیدکنندگان چینی، فرصت‌هاي جدیدي براي اتحادیه اقتصادي اوراسیا ایجاد می‌شود. وی گفت: برخی بازارها با کمبود تولید مواجه شده‌اند و لازم است این بازارها را شناسایی کرده و بررسی کنیم که چه پتانسیل‌هایی در این بخش‌ها ایجاد شده است.

وی بیان کرد: وضعیت فعلی بازار باعث ایجاد انگیزه بیشتر در دیجیتالی شدن تجارت می‌شود. تجارت الکترونیکی نه تنها در بعد تجارت کالا بلکه در فرایندهاي تجاري از جمله ترانزیت و تعاملات بخش‌هاي خصوصی با یکدیگر (B2B)  هم امکان توسعه پیدا کرده است.

در همین زمینه میخاییل میاسنیکوویچ، رئیس اتحادیه اقتصادي اوراسیا، نیز شوراي هماهنگی را براي تدوین اقدامات واکنش سریع جهت مقابله با شیوع بیماري کووید_ 19 ایجاد کرد که شامل وزراي همکاري گمرکی اتحادیه اقتصادي اوراسیا، وزیر اطلاعات و فن‌آوري ارتباطات، وزیر همگرایی و اقتصاد کلان ، وزیر اقتصاد و سیاست‌هاي مالی، وزیر قوانین فنی و وزیر تجارت این اتحادیه است.

هدف این شورا کمک به کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا براي مقابله با گسترش کرونا ویروس و ارائه پیشنهاد براي اتخاذ اقدامات هماهنگ براي اطمینان از حفاظت سلامت عمومی، با در نظر گرفتن نیاز به پایداري اقتصادي، تجارت دو جانبه کالا و آزادي جابجایی نیروي کار در کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا است.

گفتنی است، اقدامات تجاري کشورهاي جهان در راستاي مقابله با بیماري کووید - 19 ، بعضاً به صورت اعلام نشده و موقت در حال اجرا هستند. در همین راستا، سازمان جهانی تجارت از کشورهاي عضو درخواست کرده که مجموعه اقدامات خود را که به دلیل شرایط ویژه شیوع بیماري کرونا اتخاذ کرده‌اند به آن سازمان به صورت رسمی منعکس کنند تا امکان شفاف‌سازي و اطلاع‌رسانی فراهم شود.

 

 

 

 تاریخ انتشار:1399/01/14  ساعت درج:١٠:٢٦  شماره خبر:٨٩٠٢  بازدید:659

  نسخه چاپي


خروج