نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
صفحه اصلی > صادرات > جوایز و مشوق ها 

جوایز و مشوق های صادراتی

   مصوبات و دستورالعملهای اجرايي حمايت از صادرات غير نفتي كشور
شیوه نامه های پرداخت مشوق های صادراتی سال 1397

بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در سال 1396

بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در سال 1395

 

دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی 1387  1388  1389    1390
جداول ضرایب حمایت از صادرات کالا و خدمات  1388   1389  1390

کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی (کارگروه ماده 15)

  راهنمای استفاده از سامانه الکترونیکی پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی