دستورالعمل های ابلاغی سایر دستگاهها

  بسته حمایت از صادرات گمرک ج.ا.ایران
       
       
       
       
 

مشخصات تماس: دفتر هماهنگی توسعه صادرات محصولات کشاورزی - دبیرخانه شورا

تلفن: 22664065  نمابر:22662553