گزارش نمایشگاه های خارجی سال 1396

گزارش نهایی برپایی چهارمین نمایشگاه بین المللی غذا و مهمانداری قطر - دوحه
گزارش نهایی برپایی چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق - بغداد
گزارش نهایی برپایی پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی روسیه - مسکو
گزارش نهایی برپایی پاویون ج.ا.ایران در نمایشگاه بین المللی ساختمان آذربایجان - باکو

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش نمایشگاه های خارجی سال 1395

گزارش نهایی برپایی پاویون ج.ا.ایران د رنمایشگاه  بین المللی سنگ شیامین - چین
گزارش نهایی یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کراچی - پاکستان
گزارش نهایی سومین نمایشگاه تخصصی ایران در آستاراخان - روسیه
گزارش نهایی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران در چیمکنت - قزاقستان
گزارش نهایی نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان باکو - آذربایجان
گزارش نهایی نمایشگاه بین المللی تخصصی خودرو و قطعات ایران، بیروت - لبنان
گزارش نهایی دومین نمایشگاه اختصاصی ایران پروژه، باکو - آذربایجان
گزارش نهایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، مسکو - روسیه
گزارش نهایی ششمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی، مسقط - عمان
گزارش نهایی یازدهمین نمایشگاه بین المللی غذا و هتل داری، مسقط - عمان
   

 

 

سایر گزارشات

 

مشخصات تماس : گروه رویدادهای تجاری               تلفن : 22664077                 نمابر: 22662543