نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish

 

ردیف

عنوان مناقصه

کشور برگزار کننده

آغاز ارسال اسناد مناقصه

آخرین مهلت ارسال اسناد

اسناد مرتبط

1

 

2

3

4

 

5

ـ شرکت برق اتیوپی، برای تأمین انواع تجهیزات خط توزیع برق

ـ شرکت مخابرات اتیوپی، تأمین انواع داکت و کابلهای فیبر نوری

ـ اداره راه­های اتیوپی، برای طراحی و ساخت پروژه­های راهی

ـ ادراه راههای اتیوپی، برای تأمین مبلمان اداری

ـ شرکت برق اتیوپی، ساخت دو نیروگاه برق خورشیدی 125 مگاواتی

اتیوپی

20 نوامبر

6 نوامبر

 2 نوامبر

 

27 اکتبر

 

 27 اکتبر

22 دسامبر

5 دسامبر

21 دسامبر

 

23 نوامبر

 

21 نوامبر