نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish

مناقصه بین المللی ساخت بزرگراه در کشور آلبانی

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

1

ساخت بزرگراه به طول حدود 30 کیلومتر

28/6/1396

برابر با 19 سپتامبر2017

3/8/1396

برابر با 25 اکتبر 2017