نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish

مناقصه تامین آب شهری و تصفیه فاضلاب شهر "بین زونگ" ویتنام

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

1

پروژه تامین آب شهری و تصفیه فاضلاب شهر بین زونگ

 

30اکتبر 2017 برابر با 18 آبان 1396

 

مناقصه شرکت پالایشگاهی و پتروشیمی بن سون(BSR)

ردیف

عنوان مناقصه

تاریخ مناقصه

تاریخ انقضاء

دریافت فایل

1

شرکت پالایشگاهی و پتروشیمی بن سون(BSR)

30 اکتبر 2017برابر با 8 آبان 1396

6 نوامبر 2017 برابر با 15 آبان 1396